Forthnet.gr

Για την Εταιρία

Datacenter

Μέσω των σύγχρονων Data Center της Forthnet παρέχονται αξιόπιστες υπηρεσίες ασφαλούς λειτουργίας και διαθεσιμότητας των κρίσιμων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της επιχείρησής σας με το μικρότερο δυνατόν κόστος.

Συνεχής παροχή ρεύματος - Η Forthnet εγγυάται 99.999+% παροχή ρεύματος. Δύο επίπεδα παροχής ρεύματος (2 on-line μονάδες UPS, μία ηλεκτρογεννήτρια). Μονάδες UPS: APC Silcon, παροχής 240 KVA έκαστη, τεχνολογίας Delta Conversion. Ηλεκτρογεννήτρια συνολικής παροχής 600 KVA, με δυνατότητα παροχής πλήρους ισχύος εντός 45 δευτερολέπτων από τη στιγμή διάγνωσης του προβλήματος.


Ελεγχόμενη Πρόσβαση - Με στόχο τη δημιουργία μίας ασφαλούς εγκατάστασης, η Forthnet εγκατέστησε διάφορα επίπεδα ασφαλείας. Η είσοδος στα Data Center επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό με κάρτες ασφαλείας. Υπάρχει διαδικασία καταχώρησης όλων των ατόμων που εισέρχονται ή εξέρχονται από τα Data Center.


Σταθερές Συνθήκες Λειτουργίας - Κάθε τύπου υπολογιστικά συστήματα απαιτούν αυστηρώς ελεγχόμενες και σταθερές συνθήκες λειτουργίας, ώστε να εξασφαλίζεται αδιάλειπτη λειτουργία. Ενδεικτικά, τα Data Center της Forthnet διαθέτουν κλιματιστικές μονάδες Carrier, fully redundant με συνολική θερμική απαγωγή 800 Κbtu, οι οποίες παρέχουν ψύξη σε όλους τους χώρους και κάτω από το ψευδο-πάτωμα επιτυγχάνοντας ομαλή ροή ψυχρού αέρα σε κάθε rack. H λειτουργία του όλου συστήματος έχει μελετηθεί ώστε στο χώρο να παρέχεται σταθερή θερμοκρασία 21o C. Ο έλεγχος τόσο της θερμοκρασίας όσο και της υγρασίας υλοποιείται με αυτόματα συστήματα ανιχνευτών που συνδέονται και με το κεντρικό σύστημα συναγερμού.


Υποδομή υψηλής προστασίας - Η Forthnet φροντίζει για τη διαφύλαξη τόσο των δεδομένων όσο και του εξοπλισμού των πελατών. Για το σκοπό αυτό έχει φροντίσει να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία των Data Center, ακόμα και στην περίπτωση φυσικών καταστροφών. Τα κτίρια είναι τοποθετημένα μακριά από πιθανές πηγές ηλεκτρομαγνητικού θορύβου, μηχανικών ταλαντώσεων ή λοιπών παρεμβολών, ενώ η απομονωμένες θέσεις τους εγγυώνται την ασφάλειά τους από πιθανές εστίες φωτιάς ή εκρήξεων από γειτονικά κτίρια.  Τα κτίρια πληρούν τους πλέον αυστηρούς κανονισμούς αντισεισμικής προστασίας με περαιτέρω προστασία (αντισεισμικό / αντί-ταλαντωτικό ψευδο-πάτωμα, περιμετρική ενίσχυση κ.λπ.), ενώ υπάρχει ειδική μέριμνα για προστασία από πλημμύρες, κεραυνούς και λοιπές φυσικές καταστροφές. Η εσωτερική διαρρύθμιση των κτιρίων έχει υλοποιηθεί με πυρίμαχα υλικά, ενώ παρέχονται και εξελιγμένα συστήματα πυρανίχνευσης και αυτόματης κατάσβεσης. Ως επιπλέον ασφάλεια, τα υλικά κατασκευής είναι βραδύκαυστα με αντοχή σε φωτιά και υψηλές θερμοκρασίες. To σύστημα πυρασφάλειας αποτελείται από δύο χώρους, τον κυρίως χώρο των μηχανημάτων και το χώρο κάτω από το ψευδο-πάτωμα. Ο κάθε χώρος είναι χωρισμένος σε δύο ζώνες, διαθέτει αυτόνομο σύστημα πυρόσβεσης, ξεχωριστό πίνακα λειτουργίας και 14 ανιχνευτές καπνού. Ως υλικό πυρόσβεσης χρησιμοποιείται το FM200 το οποίο είναι αβλαβές για τον άνθρωπο. Η εσωτερική διαρρύθμιση των κτιρίων (ομόκεντρες ζώνες) είναι τέτοια ώστε να εγγυάται διαβαθμισμένη και αυστηρά ελεγχόμενη πρόσβαση.


24x7 Υποστήριξη - Η Forthnet δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην εξυπηρέτηση των πελατών, παρέχοντας 24x7 υπηρεσίες υποστήριξης. Προσωπικό σε βάρδιες, με εξειδικευμένα Εργαλεία Διαχείρισης Δικτύου (NMS Tools) παρακολουθούν και υποστηρίζουν το δίκτυο, τους servers και τις φιλοξενούμενες εφαρμογές άμεσα, αλλά και αδιάκοπα.  Η απόδοση και η ασφάλεια του δικτύου και των servers της Forthnet παρακολουθείται διαρκώς. Στην περίπτωση που παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα ή υπάρχει καθυστέρηση στη μεταφορά των δεδομένων (bottlenecks), έμπειροι μηχανικοί ειδοποιούνται αμέσως και επιλύουν το πρόβλημα γρήγορα και αποτελεσματικά.